Kontaktinformasjon

Åpningstider
Terminalen er åpen
hverdager 07-15.
Telefonen er alltid åpen.

Telefonnummer
35 51 24 00

Besøksadresse
Kjørholtvegen 11,
3940 Porsgrunn

Ledelse

Jostein Rui
Daglig leder
35 51 24 00
Ruivt@online.no

Svein Åge Rui
Transportleder
901 04 106​
svein.aage@ruis.no